Indeks czyli spis z Natury
KAMIENNA NATURA
MINERAŁY I SKAŁY
AUTORZY
Czapińska Magda
Asnyk Adam
Kaczmarski Jacek
Poniedzielski Andrzej
Staff Leopold
Dębkowski Andrzej
Wroński Szczęsny
Herbert Zbigniew
Rotrekl Zdenek
Hoffman Kazimierz
Pastwa Antoni J.
awenturyn 
Moore Henry Spencer 
Umer Magda
chryzopraz
kalcyt -->
malachit -->
diament
marmur Zielona Marianna
Inne, w dużej mierze "niezidentyfikowane obiekty kamienne", można znaleźć wyłącznie  przeglądając witrynę. 
No cóż, nie zawsze prosta i szybka droga jest najlepsza - czasem zwyczajnie może nas coś ominąć ... ;)
pozostałe teksty i zdjęcia 
wszystkie niesygnowane zdjęcia wykonane są przez autora lub sporadycznie, 
przez osoby utożsamiające się z nim  w tej kwestii (Mąż, Syn, Córka :) i jedynie te 
mogą być wykorzystane bez zgody autora w razie ... czegokolwiek (z zaznaczeniem
 źródła, oczywiście)
LOKUS LAPIS
Jura Krakowsko-Częstochowska
Bobolice
Mirów
Półwysep Helski
Chałupy
Kuźnica -->
Beskid Śląski
Cieszyn -->
 
Szymborska Wisława
Powrót
w budowie -
 działa tylko częściowo :(
aktualizacja 17.10.08
anhydryt
baryt
bazalt
chalkopiryt
diabaz
dolomit (skała)
fluoryt
gabro
gips (skała)
gnejs
granit 
kowelin z bornitem
łupek serycytowo - kwarcytowy
łupek dolomityczny
łupek łyszczykowy
marmur Kapela
marmur Biała Marianna
marmur Sławniowice
marmur osadowy
piaskowiec miedzionośny
serpentynit
sjenit
sól kamienna
sól kamienna grubokrystaliczna
sól kamienna różowa
sól potasowo - magnezowa
Kaczmar Dawid (fot.)
FOT.1
FOT.2
FOT.1
FOT.2
FOT.3
neptunit
antymonit
sfaleryt -->
FOT.1
FOT.2
ametyst
morion
klinochlor
muskowit
kwarc
stilbit
skolecyt
rodochrozyt
FOT.1
halit
atakamit
rubin (korund)
korund -->
FOT.1
FOT.2
FOT.1
FOT.2
dolomit 
celestyn
gips
piromorfit -->
wolframit
hibneryt
kyanit
goldmanit 
erytryn
wavellit -->
FOT.1
spessartyn
epidot
manganwezuwian
akwamaryn 
(patrz też rubin)
elbait
hemimorfit
omfacyt
aktynolit
kryształ górski -->
F.1
F.2
F.3
F.4
scheelit
andradyt
granaty
FOT.1
FOT.2
piryt
eudialit
selenit (gips)
beryl
FOT.3
FOT.4
krzemień pasiasty
FOT.2
F.5
F.6
 
F.7
F.8
cdn ...
FOT.3
FOT.3
almandyn
A
B
C
D
E
F
G
H
Chorążuk Bogdan
Bryll Ernest
Kushner Harold S.
Szemioth Kazimierz
Mac Athur Douglas
agat
ałunit
Jaroszowiec
Wojtyła Karol
cynkit
J
jaspis