Młodość jest nie tylko okresem w życiu,  
jest stanem ducha, wyrazem woli,  
jakością wyobraźni, siłą emocji,  
zwycięstwem odwagi nad nieśmiałością, 
(...)

Lata marszczą skórę,  
odrzucenie ideału marszczy duszę.  
 
Młodym jest ten, kto się dziwi i zachwyca. 
Stawia czoło zdarzeniom i znajduje radość w grze życia. (...)
Jesteś młody tak długo, jak długo jesteś wrażliwy. (...)

Jeśli pewnego dnia twoje serce ugryzie pesymizm  
i zacznie je trawić cynizm,  
niech dobry Bóg ma w opiece twoją duszę starca.  

                
generał  Douglas Mac Arthur, 1945 r.  
Powrót
30.04.2008
KAMIENNA NATURA
Dalej