Kto nie pamięta przeszłości,  
ten nie ma przyszłości, 
choćby powtarzał wciąż te same słowa. 
Różne kamienie spotyka człowiek
na drodze życia. 
Jedne usuwa z pola, 
inne gromadzi, 
żeby zrozumieć, żeby zbudować dom. 
 
Kamień jest twardy i wieczny.
                                
                        Andrzej Dębkowski
                        19.11.2007
Kamienie życia
KAMIENNA NATURA
Powrót
jeszcze w budowie :)
Cieszyn- sierpień 2006
Indeks