Kamienny sen
Powrót
Jura Krakowsko-Częstochowska
Łutów, listopad 2007 
KAMIENNA NATURA
 żeby mi wszystko 
 jedno było wyraźnie 
 nie jest - proste