KAMIENNA NATURA
Cenne - wartościowe obiektywnie (jeśli to możliwe, więc
może raczej... 
uznane powszechnie za wartościowe),
drogie, rzadkie, drogocenne lub... cenne dla kogoś 
konkretnie - dla Ciebie, dla mnie, kogokolwiek - wtedy 
ważne, może nawet bezcenne...


Takie właśnie kamienie można tutaj znaleźć: 
Powrót
Cenne kamienie
V
 drogocenne, ale wyjątkowe 
 cenne dla autora